Termeni si conditii

Termeni și condiții

Prin semnarea prezentului document, imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre SC Delta Plus Trading SRL, prin mijloace automatizate sau manuale, direct sau prin partenerii sai in tara sau in strainatate, si ca pot fi fotografiat sau filmat cu ocazia prezentei mele in incinta societatii,cu respectarea cerintelor legale si in conditii sa asigure securitatea si confidetialitatea drepturilor persoanelor vizate, date ce pot fi folosite in scopuri comerciale, si legate de marketing, publicitate, etc. In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, S.C.Delta Plus Trading S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in Regulamentul UE 679/2016. Am luat cunostinta de faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in special urmatoarele drepturi: dreptul la acces de date, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la opozitie, dreptul la stergerea datelor.

 

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

Delta Plus Trading SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Delta Plus Trading sau a unor terţi care au autorizat Delta Plus Trading să le utilizeze. Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Delta Plus Trading, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

Drepturi de marcă

Numele Delta Plus Trading, logo-ul Delta Plus Trading, numele DACIA, logo-ul (blazon) DACIA, Logo-urile Continental, Matador, Mitas, Rosava,numele autovehiculelor din gama DACIA etc., sunt mărci înregistrate. Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Delta Plus Trading, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la Delta Plus Trading sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.


INFORMATII DESPRE PRODUSE SAU SERVICII

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrage raspunderea Delta Plus Trading . Delta Plus Trading îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Delta Plus Trading sau a angajaţilor săi. Delta Plus Trading este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

 

VEHICULE NOI SI VEHICULE DE OCAZIE

Caracteristicile autovehicule prezentate pe site-ul Delta Plus Trading sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile prezentate sunt cele din tariful Renault Commercial Roumanie în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului

 

ANVELOPE

Anvelopele prezentate pe site-ul Delta Plus Trading sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile prezentate sunt cele în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului

 

SERVICII

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai reţelei agreate DACIA în România.

Preţurile indicate sunt preţuri maxime recomandate de Renault Commercial Roumanie.

 

LIMITAREA RESPONSABILITATII

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Delta Plus Trading nu va putea fi făcuţ responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

 

DREPT APLICABIL

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român.

Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

 

ACTUALIZARE CONDITIILOR GENERALE

DELTA PLUS TRADING îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale.

Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

 

CONFIDENTIALITATE

Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.deltaplus.ro, Delta Plus Trading se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de candidatură.

Delta Plus Trading utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucratede intervenţie asupra datelor personalede opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Delta Plus Trading îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.deltaplus.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă.

De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.